LEES DEZE KENNISGEVING VOORZORG VOOR DE GEBRUIK VAN DE SITE. IN DEZE KENNISGEVING DE GEBRUIK EN ALLE MATERIALEN VAN DEZE WEBSITE WORDEN REGULATIEF.

Voorwaarden van STH Taxi Schiphol

Algemeen

Deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland zijn en informatie over producten, diensten en acties is alleen van toepassing in deze provincie. Deze website is niet gericht op mensen die elders zijn gevestigd.

Door toegang te krijgen tot deze site accepteer je dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden, zodat u deze gebruiksvoorwaarden nodig hebt elke keer dat u toegang krijgt tot de site. Als u niet bereid bent de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderhouden, kunt u zich onthouden van het gebruik van deze site.

Deze website (exclusief gekoppelde sites) wordt door ons gecontroleerd. U bent het met ons eens dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is op alle problemen die zouden kunnen optreden of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen vertegenwoordiging of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geschikt is voor, beschikbaar in of relevant voor andere landen.

Beschikbaarheid van Product

Referenties op de site naar producten of diensten vormen geen aanbod om dat product of dienst te verkopen of te leveren. Om een ​​bepaald product of dienst te kopen, dient gedetailleerd advies te worden gegeven over de beschikbaarheid moet worden verkregen.

Inhoud

De informatie op deze site wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar mag alleen voor algemene informatie gebruikt worden. De informatie kan niet op zijn betrouwbaarheid worden gebruikt voor enig specifiek doel en er wordt geen presentatie of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Eventuele aansprakelijkheid van deze site, haar aangesloten bedrijven en officieren, werknemers of agenten van ons en haar gelieerde ondernemingen, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of op een andere site die is gekoppeld aan, maar niet beperkt tot , Verloren winst of indirecte, incidentele of gevolgschade, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde wijzigingen en correcties op deze site of toegang tot deze site te maken. Beëindigen op de manier en op het moment dat we beiden wenselijk en noodzakelijk zijn.

Op de site gekoppeld (gekoppelde sites)

Op verschillende plaatsen door de site kunt u automatisch andere links naar andere websites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijk dat ons bedrijf verbonden is met deze andere sites of hun eigenaars. Terwijl we streven naar interessante sites voor u, noch ons bedrijf noch onze partners, noch haar of hun functionarissen, werknemers of agenten op welke wijze dan ook aansprakelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of enige daarin opgenomen informatie, die niet wordt geverifieerd of onderschreven door Ons bedrijf of onze filialen. Als u op elk moment vindt dat u toegang hebt tot een andere website die u heeft ontvangen, ga dan terug naar deze site door op de pijltjestoets 'Terug' of door het domeinadres van ons bedrijf te klikken om in te gaan.

Informatie die u verstrekt

Door informatie aan ons te sturen of om ons materiaal te sturen, gaat u akkoord dat we deze informatie hebben en materialen mogen gebruiken en gebruiken door ons niet inbreuk maken op de rechten van anderen betekent.

In delen van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site hierboven is verstrekt, hebben we geen controle. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande kennisgeving door ons naar eigen goeddunken om de site te bewerken of te verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke informatie die u op deze site verstrekt, wordt alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u ons informatie verstrekt.

Contacteer ons alsjeblieft

Als u een vraag of klacht heeft over deze site, neem dan contact met ons op.